dokumentacja

Dokumentacja wymagana do pożyczki
Jeśli starasz się o pożyczkę, pamiętaj o skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów. Jest to niezbędne do przygotowania oferty pożyczki oraz ma podstawowe znaczenie przy analizie wniosku kredytowego. W zależności od rodzaju nieruchomości oraz posiadanego prawa własności dokumenty mogą się różnić i w każdej sprawie jest to indywidualny aspekt, o którym klient jest informowany co do właściwego kompletu dokumentów.

W zależności od rodzaju nieruchomości podstawowa dokumentacja do pożyczki pod zastaw składa się z poniższych elementów:


Jeśli zabezpieczeniem pożyczki jest mieszkanie:

 

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny potwierdzający nabycie mieszkania,
 • zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty o niezaleganiu z opłatami czynszowymi,
 • zdjęcia każdego pomieszczenia oraz jedno zdjęcie bloku z zewnątrz,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub oopłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
- spadku – zaświadczenie wymagane jest zawsze
- darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
Jeśli zabezpieczeniem pożyczki jest dom:

 

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości,  
 • zdjęcia z zewnątrz każdej z 4 ścian domu oraz zdjęcia działki zrobione z każdej z 4 ścian domu oraz  zdjęcia każdego pomieszczenia z wewnątrz domu
 • wypis z rejestru gruntów nie starszy niż 3 miesiące, 
 • wyrys z rejestru gruntów (mapa geodezyjna) nie starsza niż 3 miesiące, 
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
- spadku – zaświadczenie wymagane jest zawsze 
- darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.Jeśli zabezpieczeniem pożyczki jest działka budowlana lub rolna:

 

 • numer księgi wieczystej,
 • akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości,  
 • kilka zdjęć działki i sąsiadujących z nią budynków, najbliższych okolic,
 • wypis z rejestru gruntów nie starszy niż 3 miesiące,
 • wyrys z rejestru gruntów (mapa geodezyjna) nie starsza niż 3 miesiące,
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
- spadku – zaświadczenie wymagane jest zawsze
- darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.Jeśli działka znajduje się w obrębie wiejskim koniecznym warunkiem jest przedstawienie także poniższych dokumentów:

 

 • zaświadczenie ze Starostwa, że działka nie jest objęta decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 • zaświadczenie z Urzędu Gminy, że działka nie leży na obszarze rewitalizacji,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku planu oraz ewentualnej informacji  czy  została wydana dla działki decyzja o warunkach zabudowy. 
Bez względu na rodzaj i charakter sprawy, priorytetowym dokumentem jest prawidłowo wypełniony przez klienta wniosek o pożyczkę, zawierający dane na podstawie, których istnieje możliwość wstępnej akceptacji i analizy wniosku kredytowego.pożyczka pod zastaw