bezpieczeństwo

bezpieczeństwo a pożyczka prywatna, czy jest to bezpieczne?
Korzystając z pożyczki pod zastaw nieruchomości zawsze trzeba liczyć się z konsekwencjami, do jakich celów owe zabezpieczenie zostało wdrożone w procesie pożyczki. 

Własność hipoteczna pożyczkobiorcy od początku do końca całego okresu pożyczki jest jawnym zabezpieczeniem, dzięki któremu w razie braku spłaty wymaganej kwoty wraz z należnymi odsetkami pozwala na odzyskanie wierzytelności wynikających z warunków umowy pożyczki. Procedura jak każda w tym przypadku odbywa się przy pomocy Sądu wydającego nakaz zapłaty oraz komornika, który na podstawie postanowienia sądu wykonuje swoje obowiązki i ma za zadanie odzyskać niespłaconą przez klienta pożyczkę. W tym zakresie często dochodzi do sprzedaży nieruchomości na drodze licytacji komorniczej. Tak naprawdę wszystko uzależnione jest od stron wcześniej zawartej umowy to one decydują, co i w jaki sposób może zostać przeprowadzone na drodze egzekucji. 

Chęć współpracy między stronami jest tutaj priorytetem, dzięki któremu bardzo często udaje się wypracować kompromis. Należy pamiętać, że zarówno komornik jak i Sąd nie są właścicielami długu, więc nie mogą samodzielnie decydować o warunkach i przebiegu egzekucji. Ta chęć nie zawsze jest obopólna i klienci często „zrywają” kontakt i nawet wyszukane próby dotarcia do nich, dzięki którym możliwe jest zaproponowanie ugody czy rozmowy i wspólnego rozwiązanie problemu staje się niemożliwe. Warto pamiętać tą zasadę, jeśli w toku zbliżającego się postępowania komorniczego nie chcemy doprowadzić do utraty swojej nieruchomości.


Jakimi zasadami kierować się korzystając z takiej formy pożyczki?

Najważniejszym aspektem dla pożyczającego nie zawsze są koszty a nawet nie powinny być brane pod uwagę jako priorytet poprzez który decyduje się on na uzyskanie pożyczki. Kilka zasad, jakimi powinni kierować się nasi pożyczkobiorcy:


Czy zabezpieczenie nieruchomości jest bezpieczne?

Tak. Zabezpieczenie obejmuje hipotekę umowną do sumy wierzytelności mogącej powstać na całym etapie pożyczki oraz jej windykacji.


Czy umowa pożyczki nie przenosi prawa własności na rzecz pożyczkodawcy?

Nie. Nasza firma kieruje się zasadą pożyczki hipotecznej a po przez to, umowa ani zapis w księdze wieczystej nie zmienia prawa własności.


Czy mam możliwość zapoznania się z treścią umowy pożyczki?

Tak. Każdy klient przed podpisaniem umowy otrzymuje w postaci elektronicznej (e-mail) lub drukowanej pełną treść umowy, która przed jej podpisaniem szczegółowo omawiana jest z klientem.


Czy umowa pożyczki jest dla mnie zrozumiała i czytelna?

Tak. Umowa napisana jest „prostym językiem” nieporuszająca zagadnień prawnych, które mogłyby być niezrozumiałe dla klienta. Nie posiada „gwiazdek” czy ukrytego „drobnego druku”


Czy firma kieruje się zasadami określonymi w Ustawie Prawa Cywilnego oraz Ustawie „antylichwiarskiej”?

Tak. Cała nasza umowa oparta jest o wytyczne, które nakreśla Ustawa Prawa Cywilnego  z zachowaniem wszystkich wzorów, jakie są wymagane. Koszty naszej pożyczki są zgodne z Ustawą „antylichwiarską” i nie przekraczają maksymalnych dopuszczalnych kosztów odsetkowych oraz kosztów poza odsetkowych.


Czy podpisanie umowy jest nadzorowane przez osobę do tego uprawnioną Notariusza?

Tak. Każda umowa podpisywana jest przez strony umowy w kancelarii notarialnej pod okiem notariusza, który w swoim obowiązku ma zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa transakcji oraz zapisów umowy dla każdej ze stron.Czy warunki finansowe, koszty i inne zagadnienia z zabezpieczeniem zostały zrozumiale wyjaśnione?

Tak. Każdy pożyczkobiorca otrzymuje skrupulatne wyjaśnienia i informacje oraz pełne i zadowalające odpowiedzi na wszystkie jego pytania i wątpliwości.


Czy moje dane są bezpieczne na każdym etapie realizacji pożyczki?

Tak. Dane naszych klientów są bezpieczne, wniosek do pożyczki posiada certyfikat zabezpieczeń SSL a pozostałe dane w formie dokumentacji przechowywane są zarówno przez kancelarię notarialną jak i nasza firmę.


Te wytyczne to główny aspekt procesu pożyczki, który został wdrożony w naszej firmie i niestety jest to jedno z nielicznych tego typu rozwiązań na całym rynku pożyczek prywatnych a co pozwala nam pełną, kompletna i rzetelną relację z każdym naszym klientem. Po przez te założenia każdy nasz klient jest w pełni świadomy tego, co chce od nas otrzymać i na jakich zasadach będzie przebiegał pełny proces od uruchomienia pożyczki aż do momentu jej spłaty. Co do uwarunkowań, jakie opisaliśmy powyżej tak właśnie odbywa się u nas kontrola nad wiedzą klienta.

UWAGA! 

Pod załączonym linkiem, możecie Państwo prześledzić losy osób, które podpisały niekorzystną dla siebie formę umowy. Firmy te lub osoby, noszące się mianem "Inwestorów" doprowadziły do niekorzystnej sytuacji w jakiej znaleźli się klienci. W związku z tym przestrzegamy przed tego typu pożyczkami jak zawarte zostały w materiale filmowym i przed jej podpisaniem zawsze należy prosić o wzór umowy, którą zamierzacie Państwo podpisać i dokładnie prześledzić zapisy w niej wprowadzone. Jest to Państwa prawo jako konsumenta, które określają ustawy i przepisy prawne. Nasza firma zawsze udostępnia Umowę Pożyczki przed jej podpisaniem a także konsultuje wszystkie zapisy w niej zawarte z każdym klientem oraz wyjaśniamy wszelkie niejasności.pożyczka pod zastaw