polityka prywatności


polityka prywatności pożyczki pod zastaw 
Ochrona prywatności w serwisie www.pozyczka-bezbik.com; Corporate, ul. Świeradowska 47; 02-662 Warszawa 

 Podstawowe informacje wymagane przy wypełnianiu formularza:

 - imię i nazwisko pożyczkobiorcy 
- numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie pożyczki 
- wnioskowana kwota pożyczki 
- wysokość dochodu 
- numer telefonu oraz adres e-mail.

Powyższe informacje służą wyłącznie do użytku wewnętrznego firmy, w toku analizy sprawy zgłoszonej po przez wniosek. Dane te mogą zostać wykorzystane jedynie w celu nawiązania kontaktu z naszej strony celem przekazania istotnych informacji wynikających z procedury analizy wniosku pożyczkowego. 
Informacje te oraz dane zawarte we wniosku nie są udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom. Firma, nie rejestruje danych teleinformatycznych użytkowników strony www. 

W przypadku pomyłki we wniosku lub wysłania danych nieprawidłowych które zostały wpisane do formularza znajdującego się na stronie www.pozyczka-bezbik.com, bądź jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą e-mailową na adres: oferta@fundusz-gotowka.com.pl