pytania

pożyczka pod zastaw - ważne pytania
Produkty wielu firm oferujących pożyczki poza bankowe to sposób na szybkie uzyskanie możliwości finansowania a także wyróżniające się optymalnym podejściem do klienta od strony wymaganej dokumentacji. Zasada po, przez, którą odbywa się analiza wniosku klienta i dopasowanie najlepszej oferty kredytowej dla pożyczkobiorcy nie zawsze wiąże się ze zdolnością kredytową, na którą banki kładą największy nacisk. Kryteria, jakimi można kierować się podczas procesu weryfikacji klienta celem przedstawienia mu propozycji pożyczki to najczęściej jego dochód i historia kredytowa.


A gdyby te powyższe warunki nie były priorytetem dla Pożyczkodawcy?


Tak właśnie odbywa się przebieg analizy w toku, którego podjęta zostaje decyzja o przyznaniu klientowi pożyczki. Okoliczności, jakimi możemy się kierować wykluczają te dwa bardzo wątpliwe składniki zdolności kredytowej klienta.


Czy oznacza to, że każdy klient, który nie posiada stałego wynagrodzenia i jego historia kredytowa jest negatywna może otrzymać pożyczkę?


Głównym celem analizy jest zrozumienie potrzeb klienta i jego faktycznych i realnych możliwości, które pozwolą mu na spłatę zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Kierując się zasadą pożyczam – oddaję tylko pierwsza jej część jest jak najbardziej pewnym założeniem. Planowanie przebiegu spłaty pożyczki niestety nie zawsze jest możliwe. 
Zakładając, że na dzień uruchomienia środków z pożyczki posiadamy stały dochód na odpowiednim poziomie finansowym nie ma wpływu na to, co może wydarzyć się w naszym życiu zawodowym czy prywatnym w najbliższych miesiącach. Dlatego też kierowanie się wyłącznie zasadą, że klient posiada dochód, więc może otrzymać pożyczkę jest bardzo ryzykowne i przypuszczalnie należy założyć, że ta gwarancja spłaty może okazać się niewystarczająca. Powodów, dla których taka koncepcja może okazać się całkowicie nietrafna są setki. Wystarczy wymienić tu choćby możliwość utraty pracy, zmianę stanowiska pracy, brak zleceń, za które można otrzymać wynagrodzenie i wiele innych. Również okoliczności w naszym życiu prywatnym mogą mieć oddziaływanie na możliwości finansowe, jak choćby choroba bliskich czy inna losowa sytuacja rodzinna, co ma odzwierciedlenie na potrzebę zwiększenia budżetu domowego oraz wydatki z tym związane.

pożyczka pod zastaw