polityka prywatności


polityka prywatności pożyczki pod zastaw 
 Ochrona prywatności w serwisie www.pozyczka-bezbik.com; Fundusz Gotówkowy, ul. Rzymowskiego 30 lok. 225; 02-697 Warszawa 

 Podstawowe informacje wymagane przy wypełnianiu formularza:

 - imię i nazwisko pożyczkobiorcy 
- numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie pożyczki 
- wnioskowana kwota pożyczki 
- wysokość dochodu 
- numer telefonu oraz adres e-mail.

Powyższe informacje służą wyłącznie do użytku wewnętrznego Funduszu Gotówkowego, ul. Rzymowskiego 30 lok. 225; 02-697 Warszawa, w toku analizy sprawy zgłoszonej po przez wniosek. Dane te mogą zostać wykorzystane jedynie w celu nawiązania kontaktu z naszej strony celem przekazania istotnych informacji wynikających z procedury analizy wniosku pożyczkowego. 
Informacje te oraz dane zawarte we wniosku nie są udostępniane jakimkolwiek innym podmiotom. Fundusz Gotówkowy, ul. Rzymowskiego 30 lok. 225; 02-697 Warszawa, nie rejestruje danych teleinformatycznych użytkowników strony www. 

W przypadku pomyłki we wniosku lub wysłania danych nieprawidłowych które zostały wpisane do formularza znajdującego się na stronie www.pozyczka-bezbik.com, bądź jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt drogą e-mailową na adres: info@pozyczka-prywatna.pl